Wat is Cili?

Cili is een blog die een luchtige maar wetenschappelijke kijk geeft op fascinerende (bio)tech dat wel eens een impact kan hebben op je leven.

Het doel is enerzijds om een kijkje geven in cutting-edge wetenschap en hoe die vooruitgang boekt, en anderzijds om positief en interessant nieuws over te brengen aan mensen met eender welke achtergrond.