Wat is Cili?

In zijn immens populaire en doordachte boek Homo Deus schrijft Yuval Noah Harari over de ‘trein van vooruitgang’ in de 21ste eeuw (vertaald uit het Engels):
“In het begin van de 21ste eeuw vertrekt de trein van vooruitgang opnieuw uit het station - en dit zal waarschijnlijk de laatste trein ooit zijn die vertrekt met de naam Homo Sapiens. Wie deze trein mist, zal nooit meer een tweede kans krijgen. Om een plaatsje te kunnen bemachtigen moet je de technologie van de 21ste eeuw begrijpen, en meer specifiek de kracht van biotechnologie en computeralgoritmen.”

Cili start met een simpel basisidee: jou een inzicht geven in de kracht van biotechnologie, computeralgoritmen en alles daarrond. Cili is daarom een blog die een luchtige maar wetenschappelijke kijk geeft op fascinerende (bio)tech dat wel eens een impact kan hebben op je leven. Het geeft je een kijkje in hoe cutting-edge wetenschap vooruitgang boekt en doet dat op een toegankelijke manier voor mensen met eender welke achtergrond.

Het ultieme doel is dit idee veel verder te trekken dan een blog naar een nieuwe school, een nieuwe vorm van onderwijs. Een school die een antwoord geeft op vragen als: hoe zal de toekomst eruit zien? Welke kennis en vaardigheden zullen dan relevant zijn? Hoe bereiden we huidige en toekomstige generaties voor op die toekomst? Net zoals nieuwe technologieën de 21ste eeuw kenmerken, zal ook een nieuw onderwijs de 21ste eeuw (moeten) kenmerken.